ข้ามไปยังเนื้อหา

MAZE Brand เราคือบริษัทที่ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคตภายใต้ สโลแกน “ก้าวข้ามสู่อนาคต” ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของกลุ่มนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ที่เคยทำผลงานและการันตีความเชื่อมั่นด้วยผลงาน ภายใต้สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเราขอการันตีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา ที่ตั้งใจออกแบบด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ และใช้กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

MAZE Brand,
We are a company that design and create car accessories. We are continuously developed and transcended into the world of the future under the slogan “Beyond the future”.
The cooperation of the Japanese and Thai product developers and designers. We have worked and guaranteed the confidence in the work. Under the well-known decorative items in the automotive industry both domestically and internationally.

私たちはデザインと創造的な製作会社であり、自動車パーツの開発において、日本の開発者やプロダクトデザイナーの協力により、我々のスローガンである「未来の向こうへ」を実現するために、日々進化し続けています。
また、我々は製品開発者、デザイナーとして働いており、仕事に対する信頼を保証致します。 自動車産業において、我々は国内外にユニークなデザインで設計を行い、高度な技術と製造プロセスを駆使し、最高品質の製品をご提供致します。

%d bloggers like this: